CZAS NA PORZĄDKI?

SYTUACJA

Od wielu naszych klientów słyszymy, że w firmach, w których pracują, funkcjonuje wiele – czasami w ogóle do siebie nie pasujących a bywa nawet, że w wielu miejscach sprzecznych – podejść do sprzedaży i zarządzania.

Przypomina to trochę sytuację, w której ktoś na przestrzeni lat eksperymentował ze wszystkimi możliwymi stylami pływackimi, żadnego się wprawdzie dobrze nie nauczył, ale za to wpadł na pomysł, że najskuteczniej jest pozwolić ludziom z każdego brać to, co sami uznają za najbardziej pasujące do nich samych… W takiej sytuacji nie ma innego wyjścia, jak tylko rozwijać u ludzi pulę umiejętności „ogólnie przydatnych w „pływaniu” (sprzedaży/zarządzaniu/obsłudze klienta) – bo i co innego niby można zaproponować, skoro ile osób, tyle podejść?

Re-INVENTED

Rozwiązanie, które proponujemy, to – na kanwie wybranego projektu (kampania sprzedażowa, wprowadzenie nowego produktu, akcja społeczna zwiększająca zaangażowanie pracowników i inne) – usystematyzowanie i opracowanie (opisanie w formie „Księgi standardów”) podejścia, które w sposób istotny wyróżni daną organizację na dzisiejszym rynku, czerpiąc przy tym zarówno z jej wieloletnich doświadczeń i know-how, jak również naszego wkładu eksperckiego.

Usystematyzowany i poddany pod krytyczną ocenę samym zainteresowanym „standard sprzedaży”, „standard zarządzania” czy „obsługi klienta” stanowić będzie tym samym nie tylko efektywny system pracy w danym obszarze funkcjonowania firmy, ale również fundament do zaprojektowania spójnej  strategii rozwoju i oceny kompetencji, dając wszystkim zainteresowanym poczucie realnego współtworzenia środowiska, w którym pracują.

EFEKTY

  • Wzrost zaangażowania sieci sprzedaży, kadry zarządzającej i/lub pracowników, wynikający z poczucia realnego wpływu na kształt środowiska pracy

  • Łatwiejsze zarządzanie w oparciu o zrozumiały i wspólnie wypracowany model działania

  • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji