PRZYWÓDZTWO WSPÓŁPRACUJĄCE

SYTUACJA

Od kilku lat klienci pytają nas jak pracować z pokoleniem Y? Ludźmi często świetnie wykształconymi, wrośniętymi w technologię i niezależnymi. Jakie stworzyć im środowisko pracy, aby chcieli zostać jak najdłużej? Jak wykorzystać ich potencjał?

Pytają, gdyż w praktyce okazuje się, że nie zawsze jest łatwo i przyjemnie. Wykonaliśmy swoją część pracy i poznaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać zespołami międzypokoleniowymi.

Stąd pomysł na nowe przywództwo, którego kluczowym elementem jest postawa: muszę być autentycznym autorytetem dla swoich ludzi, nauczyć dzielić się z nimi kontrolą i ufać, nawet jeśli ktoś działa „bardzo inaczej”.

LIDER OD „D” DO „Z”

Rozwiązanie, które proponujemy to cykl warsztatów przeznaczonych przede wszystkim dla osób z doświadczeniem zarządczym. Warsztaty mają na celu rozwój kompetencji w obszarach szczególnie istotnych dla wydobycia z obecnego pokolenia młodych ludzi ich faktycznego potencjału.

Wynikiem wspólnej pracy będzie rozwój specyficznych umiejętności i taka zmiana postawy kadr menedżerskich, która pozwoli na bardziej satysfakcjonującą pracę z młodymi ludźmi. Ludźmi, którzy różnią się od swoich przełożonych w bardzo wielu obszarach: od podejścia do pracy i oczekiwań względem swojego „szefa” poczynając, poprzez preferowane sposoby rozwiązywania konfliktów, a na komunikacji czy sposobie łączenia pracy z życiem prywatnym kończąc.

EFEKTY

  • Zrozumienie jak stymulować rozwój ludzi w zespole,  pozwalając im jednocześnie na dużą autonomię

  • Wzrost osobistej motywacji do dzielenia się wiedzą, wpływem i odpowiedzialnością

  • Przewidywanie i przygotowywanie się do partnerskiego rozwiązywania konfliktów

  • Myślenie długofalowe, traktowanie swojego wkładu jako inwestycji

  • Rozwinięcie umiejętności pracy zadaniami i zarządzania w oparciu o relacje

  • Rozwinięcie umiejętności działania wprost i „nie zamiatania spraw pod dywan”

  • Budowa kultury opartej na wzajemnej otwartości i szczerości