POTRZEBNY QUICK WIN?

SYTUACJA

Dla coraz większej rzeszy osób zarządzających biznesem jest już dziś jasne, że wielopiętrowość i poziom skomplikowania rozmaitych „programów szkoleniowo – wdrożeniowych” najczęściej nijak nie przekłada się na poprawę konkretnych, twardych parametrów biznesu. Jeśli już, to odwrotnie proporcjonalnie: im bardziej skomplikowany projekt, tym większa szansa, że jedyne cyfry, jakie będą rosnąć, to te po stronie kosztowej.

Świadomość ta sprawia, że zarządzający z roku na rok z coraz większą ostrożnością podchodzą do rozmaitych „zaawansowanych i innowacyjnych projektów”, na które był tak wielki boom, kiedy stały za nimi dofinansowania unijne.

_BOOSTER

Rozwiązanie, które proponujemy, to oparte na logice „rozpoznania bojem” (nauka poprzez praktykę w realnym środowisku pracy, a nie na sali szkoleniowej) przeprowadzenie kampanii (mającej bardzo określone cele biznesowe do realizacji) w trakcie której zostanie na bazie doświadczeń samych uczestników i dostarczonego przez nas know-how wypracowany najskuteczniejszy sposób pracy.

Realizacja „kampanii” staje się tym samym pretekstem do tego, by „odkurzyć” poznane na wcześniejszych szkoleniach sposoby pracy, ułożyć je w logiczną i spójną całość, wesprzeć tak samo logicznym i spójnym modelem zarządzania, możliwym do zaplanowania, monitorowania, wspierania i rozliczenia w trakcie realizacji zakładanych celów. W trakcie pracy wypracowujemy i/lub dostarczamy również gotowe narzędzia wspierające proces sprzedaży i zarządzania sprzedażą.

Z naszego doświadczenia wynika jednoznacznie, że to, czego ludzie dziś potrzebują najbardziej, to wcale nie kolejna porcja wiedzy, metod i technik, nieważnie jak innowacyjne by one były, a nadanie kierunku ich działaniom i stworzenie środowiska, które pozwoli im w jak największym stopniu zdyskontować to, czego już się nauczyli.

EFEKTY

  • Quic Wins – szybkie podniesienie poziomu sprzedaży

  • Wypracowanie skutecznej i dopasowanej do specyfiki  firmy metodologii pracy kampanijnej, która zostaje w organizacji jako jej zasób

  • Zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników, ich motywacji i identyfikacji z firmą